***گل پامچال***

اگر به خانه من آمدی ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت بنگرم

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد                                                   فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی                                                  رود گوشه ای دور ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده ی شب میکشم چراغ های رابطه تاریکند چراغ های رابطه تاریکند کسی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 6 بازدید
خروش کن کمی مرا نگاه کن خموش نه سکوت نه صدا،صدای بودن است بمان ولی خروش کن کمی میان این سکوت ها دلم گرفته از نبودنت مراببین،نگاه کن گلایه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 3 بازدید
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
6 پست
خرداد 86
3 پست